Photo samples from Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 SE photo sample
Xiaomi Mi 9 SE photo sample

Νυχτερινή λήψη Auto mode

Xiaomi Mi 9 SE photo sample
Xiaomi Mi 9 SE photo sample

Νυχτερινή λήψη Night mode

Xiaomi Mi 9 SE photo sample
Xiaomi Mi 9 SE photo sample

νυχτερινή λήψη auto mode

Xiaomi Mi 9 SE photo sample
Xiaomi Mi 9 SE photo sample

Νυχτερινή λήψη 2x optical zoom

Xiaomi Mi 9 SE photo sample
Xiaomi Mi 9 SE photo sample

Νυχτερινή λήψη - wide

Xiaomi Mi 9 SE photo sample
Xiaomi Mi 9 SE photo sample

Νυχτερινή λήψη - telephoto

Xiaomi Mi 9 SE photo sample
Xiaomi Mi 9 SE photo sample

Low Light

Xiaomi Mi 9 SE photo sample
Xiaomi Mi 9 SE photo sample

Low Light

Xiaomi Mi 9 SE photo sample
Xiaomi Mi 9 SE photo sample

Low Light

Xiaomi Mi 9 SE photo sample
Xiaomi Mi 9 SE photo sample
Xiaomi Mi 9 SE photo sample
Xiaomi Mi 9 SE photo sample
Xiaomi Mi 9 SE photo sample
Xiaomi Mi 9 SE photo sample

Video samples from Xiaomi Mi 9 SE

Daylight- 2160p@30fps

walking video 2160p@30fps

Night - 2160p@30fps

Daylight - 1080p@30fps

walking video 1080p@60fps

Night- 1080p@60fps